پاکت بسته بندی خشکبار
پاکت بسته بندی خشکبار
پاکت بسته بندی خشکبار
پاکت بسته بندی غلات
پاکت بسته بندی آجیل
پاکت بسته بندی خشکبار
پاکت بسته بندی غلات
پاکت بسته بندی خشکبار
پاکت بسته بندی لواشک
پاکت بسته بندی خشکبار
پاکت بسته بندی خشکبار
پاکت بسته بندی خشکبار

پاکت‎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی خشکبار و حبوبات

پاکت‎ بسته‎‌بندی خشکبار و حبوبات تاثیر زیادی در سلامت و محافظت از محصول دارند.

با توجه به حساسیت بالای محصولات خشکبار و حبوبات ، شرکت نوین‌پلاستیک بسته‌بندی‌هایی تولید می‌کند که باعث جلوگیری از نفوذ هوا و نور به داخل پاکت خشکبار و پاکت حبوبات و تعویق زمان فساد می‌شود.

برای مطالب بیشتر درباره  پاکت‌ها به این لینک مراجعه کنید.

خصوصیات پاکت‌های ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی خشکبار و حبوبات

جلوگیری از نفوذ هوا و نور به داخل پاکت‌ خشکبار و حبوبات

افزایش ماندگاری خشکبار و حبوبات

حفظ عطر و طعم خشکبار و حبوبات

چاپ ظریف و با کیفیت

اهمیت استفاده از پاکتهای با کیفیت

خشکبار و حبوبات از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ بالا در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺸﺮات ﺑﺮﺧﻮردار هستند، چنانچه رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در این محصولات اﯾﺠﺎد ﺑﻮی ﻧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ خشکبار و حبوبات از ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺧوﺎﺳﺘﻪ‌اﻧﺪ، ﺣﺸﺮات ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در آنها رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

نفوذ نور و هوا به داخل ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی خشکبار و حبوبات باعث فساد سریعتر محصول می‌گردد. ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی خشکبار و حبوبات ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ و ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اما یکی از مهمترین نکاتی که درخصوص انبارش و توزیع این محصولات اهمیت دارد، قابلیت ضربه‌پذیری بسته‌بندی خشکبار و حبوبات می‌باشد.

تست ضربه‌پذیری بسته‌بندی :

دارت تست(Dart Test):

محصولاتی مثل پسته و تخمه بدلیل داشتن زوایای نوک تیز، باعث ایجاد پارگی و آسیب دیدن لفاف بسته‌بندی می‌شوند.

ویژگی دارت تست، لفاف بسته‌بندی را از لحاظ ضربه‌پذیری اشیاء نوک تیز از سمت داخل و خارج بسته‌بندی ایمن می‌سازد.

دراپ تست(Drop Test):

جهت حفظ مقاومت بسته‌بندی در برابر پارگی، زمان حمل و نقل و انبارش هنگام افتادن پاکت/ بسته‌بندی، با استفاده از پوششهای بسیار مقاوم، قابلیت دراپ‌تست لفاف بسته‌بندی تقویت می‌گردد.

پوششهای تخصصی نوین‌پلاستیک تمام فاکتورهای لازم جهت نگهداری بهینه محصولات را هنگام تولید لفاف‌های بسته‌بندی درنظر گرفته

و باکیفیت‌ترین بسته‌بندی را در اختیار مشتریان و مصرف‌کنندگان نهایی کالاها قرار می‌دهد.

درحال حاضر بیشتر تولیدکنندگان از پاکت‌های سه‌طرف‌دوخت جهت حبوبات و خشکبار استفاده می‌کنند. اما اگر شما بعنوان تولیدکننده بدنبال جلب نظر مشتریان به محصولات خود هستید، پیشنهاد ما استفاده از پاکتهای بغل گاست و نیز پاکت‌های چشم‌نواز باکس پوچ می‌باشد.

فهرست