نشانی:

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، خیابان نخ زرین، شماره ۳۴

کارخانه: شهرک صنعتی هشتگرد، فاز ۲، خیابان چهاردهم

تلفن: ۵ – ۴۴۵۳۱۰۵۴(۹۸۲۱+)

فکس: ۴۴۵۰۸۳۴۲(۹۸۲۱+)

پست الکترونیک: sales@novinplastic.com

فهرست