تعهد به جامعه و محیط زیست، مفهومی چندوجهی در شرکت نوین پلاستیک است.

ما در جایگاه یک مجموعۀ صنعتی پیشرو در صنعت چاپ و بسته‌بندی، همواره در توسعۀ کسب و کار به مسئولیت‌های اجتماعی‌مان توجه داشته‌ایم. ارتقای مقولات سلامت، ایمنی و محیط زیست مورد تأکید همیشگی همکاران نوین پلاستیک بوده و در سراسر شرکت، در تمامی دفاتر کاری، شرکت‌ها، کارخانجات اهمیت ویژه‌ای داشته است. این امر ریشه در اهمیتِ حفظ سلامت منابع انسانی به طور عام و حراست از منابع دخیل در کسب و کار نوین پلاستیک به طور ویژه و نیز اهمیت حفاظت از محیط زیست دارد.

تلاش‌های متعددی نیز در جهت افزایشِ راندمان محصولات تولیدی از طریق همکاری با دارندگانِ جدیدترین فناوری‌های مرتبط در سطح جهان و دستیابی به دانش روز انجام شده است. در سال‌های اخیر، حرکت به سوی تولید محصولات جدید برای پاسخ به نیازهای متنوعِ مشتریان با بهره‌گیری از روش‌های پایدار و حافظ محیط زیست صورت پذیرفته است.

همواره تلاش در جهت توسعه دانش در دستور کار شرکت بوده است و در این راستا اقداماتی از قبیل برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل در ادوار مختلف و همچنین اقدام به ساخت مدارس در مناطق محروم جهت رشد و شکوفایی فرزندانمان در ایران زمین صورت گرفته .

به باور ما، مسئولیت­‌پذیری اجتماعی یک تعهد است:

  • تعهد در قبال حفظ محیط زیست
  • تعهد در قبال عدم تبعیض در امور استخدامی
  • تعهد در قبال توجه به تأمین نیازهای کارکنان
  • تعهد در قبال عدم ارایۀ محصولات زیان­‌آور
  • و تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آنها
فهرست